หมวกกันน็อคปลาไม่ช่วยชีวิต

หมวกเม่นของคิริบาสมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงละครมากกว่าการป้องกันตัว “เห็นอะไรไหม” Henry Carter ถูกถามในปี 1923 ขณะที่เขามองเข้าไปในหลุมฝังศพของกษัตริย์ตุตันคามุน “ใช่” เขาตอบ “สิ่งมหัศจรรย์” คอลัมน์นี้สำรวจสิ่งมหัศจรรย์อื่นๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีที่น่าสนใจซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมชายฝั่ง ด้วยเกาะเล็กๆ 33 เกาะที่กระจายอยู่ทั่วมหาสมุทรเส้นศูนย์สูตรยาว 3.5 ล้านกิโลเมตร ผืนดินจึงเป็นสิ่งล้ำค่าในประเทศคิริบาสตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก (อ่านว่า คิริ-บาส) “มันคือความร่ำรวยของเรา” Kaetaeta Watson...